Fondet e Investimit

Home > Fondet e investimit > Të dhënat e fondit të investimit

Të Dhënat e Fondit të Investimit

Të nderuar investitorë.

Të dhënat për Fondin e Investimeve ABI EIA mund t'i gjeni mëposhtë:

21/Qershor/2021
Net Asset Value (NAV): 
314,367,299.88 | Çmimi i Kuotës: 1,013.7393 | Numri i Kuotave: 310,106.6404

20/Qershor/2021
Net Asset Value (NAV): 
314,389,890.08 | Çmimi i Kuotës: 1,013.8122 | Numri i Kuotave: 310,106.6404

19/Qershor/2021
Net Asset Value (NAV): 
314,374,755.01 | Çmimi i Kuotës: 1,013.7634 | Numri i Kuotave: 310,106.6404

18/Qershor/2021
Net Asset Value (NAV): 
314,359,619.46 | Çmimi i Kuotës: 1,013.7146 | Numri i Kuotave: 310,106.6404

17/Qershor/2021
Net Asset Value (NAV): 
314,314,433.37 | Çmimi i Kuotës: 1,013.5689 | Numri i Kuotave: 310,106.6404

16/Qershor/2021
Net Asset Value (NAV): 
312,798,350.37 | Çmimi i Kuotës: 1,013.5167 | Numri i Kuotave: 308,626.7213

15/Qershor/2021
Net Asset Value (NAV): 
309,670,004.32 | Çmimi i Kuotës: 1,013.4240 | Numri i Kuotave: 305,568.0642

14/Qershor/2021
Net Asset Value (NAV): 
309,639,632.79 | Çmimi i Kuotës: 1,013.3246 | Numri i Kuotave: 305,568.0642

13/Qershor/2021
Net Asset Value (NAV): 309,637,270.82 | Çmimi i Kuotës: 1,013.3169 | Numri i Kuotave: 305,568.0642

12/Qershor/2021
Net Asset Value (NAV): 309,622,532.96 | Çmimi i Kuotës: 1,013.2686 | Numri i Kuotave: 305,568.0642

11/Qershor/2021
Net Asset Value (NAV): 309,607,794.63 | Çmimi i Kuotës: 1,013.2204 | Numri i Kuotave: 305,568.0642

10/Qershor/2021
Net Asset Value (NAV): 
309,591,119.01 | Çmimi i Kuotës: 1,013.1658 | Numri i Kuotave: 305,568.0642

09/Qershor/2021
Net Asset Value (NAV): 
309,433,305.63 | Çmimi i Kuotës: 1,013.1402 | Numri i Kuotave: 305,420.0134

08/Qershor/2021
Net Asset Value (NAV): 
309,618,347.07 | Çmimi i Kuotës: 1,013.0827 | Numri i Kuotave: 305,620.0134

07/Qershor/2021
Net Asset Value (NAV): 
309,578,704.39 | Çmimi i Kuotës: 1,012.9530 | Numri i Kuotave: 305,620.0134

06/Qershor/2021
Net Asset Value (NAV): 
309,281,279.18 | Çmimi i Kuotës: 1,011.9798 | Numri i Kuotave: 305,620.0134

05/Qershor/2021
Net Asset Value (NAV): 
309,266,512.33 | Çmimi i Kuotës: 1,011.9315 | Numri i Kuotave: 305,620.0134

04/Qershor/2021
Net Asset Value (NAV): 
309,251,745.01 | Çmimi i Kuotës: 1,011.8832 | Numri i Kuotave: 305,620.0134

03/Qershor/2021
Net Asset Value (NAV): 
309,241,923.96 | Çmimi i Kuotës: 1,011.8510 | Numri i Kuotave: 305,620.0134

02/Qershor/2021
Net Asset Value (NAV): 
309,186,070.92 | Çmimi i Kuotës: 1,011.6683 | Numri i Kuotave: 305,620.0134

01/Qershor/2021
Net Asset Value (NAV): 
309,163,483.71 | Çmimi i Kuotës: 1,011.5944 | Numri i Kuotave: 305,620.0134

 

 

Dokumenta me rendesi: