Fondet e Investimit

Home > Fondet e investimit > Të dhënat e fondit të investimit

Të Dhënat e Fondit të Investimit

Të nderuar investitorë.

Të dhënat për Fondin e Investimeve ABI EIA mund t'i gjeni mëposhtë:

26/Shtator/2021
Net Asset Value (NAV): 343,714,135.89 | Çmimi i Kuotës: 1,017.2174 | Numri i Kuotave: 337,896.4327

25/Shtator/2021
Net Asset Value (NAV): 343,695,734.35 | Çmimi i Kuotës: 1,017.1630 | Numri i Kuotave: 337,896.4327

24/Shtator/2021
Net Asset Value (NAV): 343,677,332.26 | Çmimi i Kuotës: 1,017.1085 | Numri i Kuotave: 337,896.4327

23/Shtator/2021
Net Asset Value (NAV): 343,663,893.80 | Çmimi i Kuotës: 1,017.0687 | Numri i Kuotave: 337,896.4327

22/Shtator/2021
Net Asset Value (NAV): 343,005,426.51 | Çmimi i Kuotës: 1,017.0288 | Numri i Kuotave: 337,262.2573

21/Shtator/2021
Net Asset Value (NAV): 342,994,247.96 | Çmimi i Kuotës: 1,016.9956 | Numri i Kuotave: 337,262.2573

20/Shtator/2021
Net Asset Value (NAV): 342,973,538.43| Çmimi i Kuotës: 1,016.9342 | Numri i Kuotave: 337,262.2573

19/Shtator/2021
Net Asset Value (NAV): 342,915,147.78 | Çmimi i Kuotës: 1,016.8649 | Numri i Kuotave: 337,262.2573

18/Shtator/2021
Net Asset Value (NAV): 342,915,147.78 | Çmimi i Kuotës: 1,016.8130 | Numri i Kuotave: 337,262.2573

17/Shtator/2021
Net Asset Value (NAV): 342,915,147.78| Çmimi i Kuotës: 1,016.7611 | Numri i Kuotave: 337,262.2573

16/Shtator/2021
Net Asset Value (NAV): 341,702,431.54 | Çmimi i Kuotës: 1,016.7233 | Numri i Kuotave: 336,082.0391

15/Shtator/2021
Net Asset Value (NAV): 341,689,811.64 | Çmimi i Kuotës: 1,016.6857 | Numri i Kuotave: 336,082.0391

14/Shtator/2021
Net Asset Value (NAV): 341,677,184.24 | Çmimi i Kuotës: 1,016.6482 | Numri i Kuotave: 336,082.0391

13/Shtator/2021
Net Asset Value (NAV): 341,664,593.20 | Çmimi i Kuotës: 1,016.5145 | Numri i Kuotave: 336,082.0391

12/Shtator/2021
Net Asset Value (NAV): 341,632,260.90 | Çmimi i Kuotës: 1,016.5145 | Numri i Kuotave: 336,082.0391

11/Shtator/2021
Net Asset Value (NAV): 341,614,759.91 | Çmimi i Kuotës: 1,016.4624 | Numri i Kuotave: 336,082.0391

10/Shtator/2021
Net Asset Value (NAV): 341,597,258.39 | Çmimi i Kuotës: 1,016.4103 | Numri i Kuotave: 336,082.0391

09/Shtator/2021
Net Asset Value (NAV): 342,417,172.81 | Çmimi i Kuotës: 1,016.3730 | Numri i Kuotave: 336,901.0983

08/Shtator/2021
Net Asset Value (NAV): 342,606,033.40 | Çmimi i Kuotës: 1,016.3399 | Numri i Kuotave: 337,097.8765

07/Shtator/2021
Net Asset Value (NAV): 342,593,665.35 | Çmimi i Kuotës: 1,016.3032 | Numri i Kuotave: 337,097.8765

06/Shtator/2021
Net Asset Value (NAV): 342,610,670.41 | Çmimi i Kuotës: 1,016.4724 | Numri i Kuotave: 337,058.5181

05/Shtator/2021
Net Asset Value (NAV): 342,593,686.79 | Çmimi i Kuotës: 1,016.4220 | Numri i Kuotave: 337,058.5181

04/Shtator/2021
Net Asset Value (NAV): 342,576,702.65 | Çmimi i Kuotës: 1,016.3716 | Numri i Kuotave: 337,058.5181

03/Shtator/2021
Net Asset Value (NAV): 342,559,718.01 | Çmimi i Kuotës: 1,016.3212 | Numri i Kuotave: 337,058.5181

02/Shtator/2021
Net Asset Value (NAV): 343,053,322.42 | Çmimi i Kuotës: 1,016.1838 | Numri i Kuotave: 337,558.8122

01/Shtator/2021
Net Asset Value (NAV): 343,035,233.52 | Çmimi i Kuotës: 1,016.2236 | Numri i Kuotave: 337,558.8122

31/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 341,771,837.22 | Çmimi i Kuotës: 1,016.1838 | Numri i Kuotave: 336,328.7679

30/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 341,759,761.24 | Çmimi i Kuotës: 1,016.1479 | Numri i Kuotave: 336,328.7679

29/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 339,958,753.13 | Çmimi i Kuotës: 1,016.1449 | Numri i Kuotave: 334,557.3722

28/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 339,941,706.62 | Çmimi i Kuotës: 1,016.0939 | Numri i Kuotave: 334,557.3722

27/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 339,924,659.60 | Çmimi i Kuotës: 1,016.0430 | Numri i Kuotave: 334,557.3722

26/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 339,712,940.23 | Çmimi i Kuotës: 1,016.0079 | Numri i Kuotave: 334,360.5301

25/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 339,701,214.56 | Çmimi i Kuotës: 1,015.9728 | Numri i Kuotave: 334,360.5301

24/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 339,689,482.24 | Çmimi i Kuotës: 1,015.9377 | Numri i Kuotave: 334,360.5301

23/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 339,719,635.56 | Çmimi i Kuotës: 1,016.0279 | Numri i Kuotave: 334,360.5301

22/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 339,878,543.71 | Çmimi i Kuotës: 1,016.2033 | Numri i Kuotave: 334,459.1965

21/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 339,861,483.62 | Çmimi i Kuotës: 1,016.1523 | Numri i Kuotave: 334,459.1965

20/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 339,844,423.04 | Çmimi i Kuotës: 1,016.1013 | Numri i Kuotave: 334,459.1965

19/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 339,832,757.11 | Çmimi i Kuotës: 1,016.0664 | Numri i Kuotave: 334,459.1965

18/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 339,821,084.36 | Çmimi i Kuotës: 1,016.0315 | Numri i Kuotave: 334,459.1965

17/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 339,809,404.57 | Çmimi i Kuotës: 1,015.9966 | Numri i Kuotave: 334,459.1965

16/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 339,869,908.87 | Çmimi i Kuotës: 1,016.1775 | Numri i Kuotave: 334,459.1965

15/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 339,867,688.36 | Çmimi i Kuotës: 1,016.1709 | Numri i Kuotave: 334,459.1965

14/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 339,850,681.46 | Çmimi i Kuotës: 1,015.1200 | Numri i Kuotave: 334,459.1965

13/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 339,833,674.04 | Çmimi i Kuotës: 1,016.0692 | Numri i Kuotave: 334,459.1965

12/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 339,821,580.09 | Çmimi i Kuotës: 1,016.0330 | Numri i Kuotave: 334,459.1965

11/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 338,509,437.36 | Çmimi i Kuotës: 1,015.9966 | Numri i Kuotave: 333,179.7105

10/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 338,497,309.23 | Çmimi i Kuotës: 1,015.9602 | Numri i Kuotave: 333,179.7105

09/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 338,491,682.29 | Çmimi i Kuotës: 1,015.9433 | Numri i Kuotave: 333,179.7105

08/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 340,223,886.62 | Çmimi i Kuotës: 1,015.9875 | Numri i Kuotave: 334,870.1446

07/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 340,206,903.16 | Çmimi i Kuotës: 1,015.9368 | Numri i Kuotave: 334,870.1446

06/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 340,189,919.19 | Çmimi i Kuotës: 1,015.8861 | Numri i Kuotave: 334,870.1446

05/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 338,127,755.87 | Çmimi i Kuotës: 1,015.8495 | Numri i Kuotave: 332,852.2020

04/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 335,217,193.00 | Çmimi i Kuotës: 1,015.8175 | Numri i Kuotave: 329,997.4484

03/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 335,205,337.33 | Çmimi i Kuotës: 1,015.7816 | Numri i Kuotave: 329,997.4484

02/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 335,169,361.27 | Çmimi i Kuotës: 1,015.7332 | Numri i Kuotave: 329,977.7591

01/Gusht/2021
Net Asset Value (NAV): 334,449,586.53 | Çmimi i Kuotës: 1,015.6731 | Numri i Kuotave: 329,288.6018

 

Dokumenta me rendesi: